----------- parameters si main kajsmominaredili
----------- parameters 222 main kajsmominaredili
----------- parameters si main kajsmominaredili
----------- parameters 222 main kajsmominaredili
kajsmominaredili
NAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE
 
VODA: Vodo dobivamo iz lastnega manjšega izvira v gozdu nad kmetijo in ker to vodo potrebujemo
za ljudi in naše živali, ter občasno zalivanje rastlin, moramo z vodo ravnati zelo skrbno.
Zato:
- Imamo WC kotličke na dvojno izplakovanje in tuše, ki z uravnavanjem temperature varčujejo z vodo.
-Uporabljamo predvsem ekološka čistila.
-Uporabljamo varčni visoko tlačni čistilec za pranje koles.
- Uporabljamo deževnico za zalivanje vrtnin.
 
ENERGIJA: Imamo lastno malo hidro elektrarno, ki pa ne deluje skozi celo leto in ne zadostuje vsem
vašim potrebam. Energijo moramo uporabljati varčno.
Zato:
- vse naprave in stroje zamenjujemo šele ob iztrošenosti ali okvari z energetsko najbolj varčnimi.
- smo namestili varčne žarnice A++ /LED.
- vodo ogrevamo s toplotimi črpalkami, ki s pretvorbo energije hladijo shrambe hrane v kletnih
prostorih.
V mrzlem delu leta ekohotel ogrevamo na lesne sekance, ki jih pridobivamo pri »čiščenju« našega
gozda. V vseh sobah so nameščeni termostatski ventili.
 
RAVNANJE Z ODPADKI: Odpadki so ena največji težav pri turističnih objektih predvsem na podeželju,
kjer odvoz ni tako pogost kot v mestih, zato smo si zastavili koncept in cilj - ZERO WASTE.
- Predvsem uporabljamo »uporabno« embalažo.
- Ločujemo odpadke !
- Organske odpadke kompostiramo za gnojila.

 

 


Posestvo kmetije Koroš je tipičen koroški celk, v preteklosti samooskrbna kmetija, ki ima lasten gozd, travnike, pašnike, sadovnjake in njive.

Več o ekološki pridelavi:

NAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE

VAŠ PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVE


Ekohotel Koroš PDF predstavitev

 

 

     bike gifts

Spremljaj nas na: